Home

اتحادیه سوختهای جایگزین و خدمات وابسته CNGدر کشور عزیزمان ایران، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ آغاز نموده و با به کارگیری تجربه های سازنده فعالان این صنعت، توانسته با اتخاذ جهت‌گیری‌های کاری و تخصصی، تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت موفق سازی برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت، استفاده از فناوری های به روز و با تلاش و پشتکار همه جانبه، اهداف جهانی و ملی این صنعت را محقق نماید.

اتحادیه کشوری، با انعقاد تفاهم نامه مشترک با شرکت های بیمه ای، بستری را جهت تحقق اهداف ذیل فراهم نموده است:

۱_ کاهش ریسک خدمات و آزمونهای تکمیلی برای مدیران مراکز

۲_ انتقال مسئولیت مالی و جانی مراکز صنفی در حوادث احتمالی به شرکت‌های بیمه برابر مفاد قانونی

۳_ پیگیری و حصول نتیجه جهت اجرای تعهدات بیمه نامه در این بیمه ها با حمایت کارشناسان اتحادیه

۴_ کارشناسی در حوادث احتمالی برای خودروهای مذکور در این بیمه نامه ها با نظر نماینده اتحادیه

۵_ داشتن بالاترین تعهدات در ازای کمترین حق بیمه در این بیمه ها

جهت هاهنگی و استفاده از بیمه نامه با این شماره تماس بگیرید : 2936 486 0990